Finanse/księgowość/kadry

+48 453 679 805
ksiegowy@kh-kipper.pl

Anna Biel

Z-ca Dyrektora Finansowego +48 502 667 092 anna.biel@kh-kipper.pl

Zofia Aleksandrowicz-Kamionka

Dyrektor Finansowy +48 503 103 676 zofia.kamionka@kh-kipper.pl

Małgorzata Ludwicka

Główna Księgowa +48 501 180 774 malgorzata.ludwicka@kh-kipper.pl

Urszula Herbuś

Kierownik dz. Kadr i Płac +48 500 370 253 urszula.herbus@kh-kipper.pl