Urządzenia hakowe

W ofercie KH-KIPPER znajdują się urządzenia hakowe o ładowności 8 i 12 ton. Modułowa budowa ułatwia montaż na różnych podwoziach, a ślizgi można regulować dla różnych rozstawów podłużnic kontenerów.

KH-KIPPER kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo w swoich produktach. Hak urządzenia posiada grawitacyjne zabezpieczenie eliptyczne. Ładunek jest przesuwany łagodnie po rolkach.

Układ hydrauliczny wyposażony jest w zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku i uszkodzeniem urządzenia w przypadku rozerwania przewodów hydraulicznych. Urządzenie wyposażone jest także w hydrauliczną blokadę kontenera oraz sterowanie z kabiny kierowcy. Blokada kontenera posiada wskaźniki informujące o poprawnym zablokowaniu pojemnika.

Wygodę przy rozładunku i załadunku pustego lub obciążonego częściowo kontenera zapewnia możliwość przejścia w szybszy tryb pracy przez odpowiednie przełączenie dźwigni sterowania.

Dzięki zmodernizowanemu kształtowi haka zaczepowego, chwytanie i wyczepienie kontenera jest teraz wyjątkowo łatwe, co w znacznym stopniu ułatwia tę operację nawet mało wprawionemu operatorowi.