Konkurs na najlepszą pracę dyplomową Politechniki Świętokrzyskiej

kh-kipper konkurs praca

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową organizuje Politechnika Świętokrzyska przy udziale Kieleckiego Parku Technologicznego. To cenna inicjatywa, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Rola firm – Partnerów – ma nie tylko praktyczny wymiar, ale również jest doskonałą formą promocji przedsiębiorstw. Daje też możliwość stania się częścią prestiżowego przedsięwzięcia.

Do udziału w Konkursie zaproszone zostały znane i cenione w regionie przedsiębiorstwa z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją. Dla autorów najlepszych prac oferują nagrody doceniające ich wiedzę i umiejętności na etapie edukacji. Zarówno Organizatorom, jak i Partnerom zależy na tym, by młodzi ludzie zdobywali odpowiednie kompetencje dostosowane do potrzeb biznesu. Każda z zaangażowanych firm ocenia prace z punktu widzenia praktyka. Tym samym określa stopień przygotowania młodego człowieka do rozpoczęcia drogi zawodowej. Przedsiębiorcy mogą zyskać innowacyjne rozwiązania. Te usprawnią funkcjonowanie ich firm i pomogą im zmierzyć się z wyzwaniami branż, w których funkcjonują. Prace mogą pomóc rozwiązać konkretne problemy. Inicjatywa pomaga usprawnić transfer wiedzy akademickiej do świata biznesu.

Każde ze zgłoszeń na konkurs weryfikowane jest pod względem formalnym (kompletność dokumentów, tematyka zgodna z wyznaczonymi obszarami, itp.). Potem komisja ocenia prace pod wieloma względami. Są to m. in. sposób rozwiązania problemu, przydatność praktyczna czy oryginalność rozwiązania problemu. Komisja bierze też pod uwagę poziom redakcyjny pracy, a także prawidłowość doboru źródeł dostępnej literatury.

Oceniane są prace studentów / absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, którzy obronili swoje prace w roku akademickim 2018/2019 lub 2019/2020 .

Jednym z Partnerów Konkursu jest KH-KIPPER. Ocenimy prace z obszaru transport i logistyka.