Klasa patronacka KH-KIPPER

Na początku lutego firma KH-KIPPER podpisała umowę współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego „CK Technik” w Kielcach. Tym samym KH-KIPPER objęła swoim patronatem klasę o profilu Mechanicznym.

Celem Patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy. Głównym zamysłem jest organizowanie praktyk zawodowych oraz staży. Najlepsi absolwenci otrzymają możliwość zatrudnienia. Doświadczenie nabyte w czasie uczestnictwa w licznych planowanych pokazach, szkoleniach i warsztatach prowadzonych w nowowybudowanym CKZ oraz na terenie zakładu KH-KIPPER w Kajetanowie z pewnością przełożą się na późniejsze umiejętności oraz kompetencje uczniów.

Szerszą relację z podpisania umowy współpracy między KH-KIPPER a CK Technik przeczytasz TUTAJ.