Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1800) Spółka KH-KIPPER przyjęła pisemną wersję realizowanej strategii podatkowej. Dokument został przyjęty na mocy uchwały zarządu Spółki z zachowaniem ustawowego terminu.