Założyciel KH-KIPPER laureatem odznaki honorowej za “Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”

W dniu 25 stycznia 2023 roku Konstanty Kamionka – założyciel i współwłaściciel firmy KH-KIPPER – największego w Polsce i jednego z wiodących w Europie producentów zabudów-wywrotek na samochody ciężarowe powyżej 12 t DMC – otrzymał oznakę honorową „Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej”. Uroczyste wręczenie odznak odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem nadawanym w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub promocyjnej, stanowiących konkretny wkład w rozwój danej dziedziny gospodarki objętej działem administracji rządowej – gospodarka, w tym w uzyskaniu korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii lub metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym.

Do największych osiągnięć Konstantego Kamionki niewątpliwie należą m.in. wieloletni wkład w rozwój polskiego przemysłu, produkcji i konstrukcji. Ponadto import know-how i eksport towarów. Promocja polskich produktów i budowa marki made in Poland za granicą na światowym poziomie technicznym i jakościowym. Rozwój firmy, której ponad 80% wyrobów jest eksportowane do ponad 70 krajów na całym świecie. Wzorowe prowadzenie działalności pod względem reinwestycji zysku, regulowania zobowiązań i szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej pozwoliło na wieloletnie stałe zatrudnienie kilkuset osób. Dodatkowo stałe podzlecanie usług dało stałą pracę kilkuset osobom u poddostawców firmy.

Konstanty Kamionka aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczo-społecznym regionu, wspiera lokalne instytucje i szkoły oraz inicjatywy na rzecz rozwoju Kielc. Od 3 lat jest członkiem Rady Biznesu przy Prezydencie Kielc. Od dwóch lat wspiera Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez zaangażowanie firmy KH-KIPPER w kształcenie uczniów szkół średnich zdobywających praktyczne umiejętności w zawodach z branży mechanicznej.

W 2019 roku został Członkiem Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jest także członkiem pierwszej Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej powołanej w celu otwarcia środowiska akademickiego na otoczenie biznesowe. KH-KIPPER od wielu lat współpracuje z Politechniką wykorzystując obliczenia lub badania naukowe w działalności komercyjnej. Studenci i absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej odbywają w KH-KIPPER praktyki lub znajdują zatrudnienie.

Konstanty Kamionka od kilkudziesięciu lat jest nieprzerwanie związany z branżą samochodową. Jest absolwentem Technikum Samochodowego w Radomiu oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. jako konstruktor w Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych SHL oraz później Ośrodka Badawczo Rozwojowego firmy. Pracował jako szef produkcji w firmie Schmidt Polska oferującej posypywarki i pługi do zimowego utrzymania dróg. Był także współzałożycielem i współwłaścicielem specjalizującego się w remoncie cystern przedsiębiorstwa Kamarg, a później Stokota Kamarg. Od 1997 roku przez 18 lat z sukcesem prowadził spółkę KH-KIPPER.

Firma KH-KIPPER, której Konstanty Kamionka jest założycielem i współwłaścicielem, działa na krajowym i międzynarodowym rynku nieprzerwanie od ponad 25 lat. Wywrotki z zabudowami samowyładowczymi KH-KIPPER pracują w kopalniach i na placach budowy w ponad 70 krajach na świecie – w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej czy dalekiej Oceanii.  100% produkcji zabudów KH-KIPPER odbywa się w Polsce. Zabudowy powstają w dwóch zakładach produkcyjnych zlokalizowanych koło Kielc: w Kajetanowie i Skarżysku-Kamiennej, w których pracuje niemal 500 osób.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.