Partnerstwo w Konkursie

Przed nami czwarta edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską przy udziale Kieleckiego Parku Technologicznego.  Miło nam poinformować, że zostaliśmy Partnerem kolejny już raz.

Konkurs  to cenna inicjatywa, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Rola naszej firmy jako Partnera ma nie tylko praktyczny wymiar. Daje też możliwość stania się częścią prestiżowego przedsięwzięcia w środowisku akademickim.

Zarówno Organizatorom, jak i nam Partnerom zależy na tym, by młodzi ludzie zdobywali odpowiednie kompetencje dostosowane do potrzeb biznesu. Dzięki partnerstwu firma może zyskać innowacyjne rozwiązania czy nowe pomysły przydatne w branży. Inicjatywa ta pomaga usprawnić transfer wiedzy akademickiej do świata biznesu.

Każdą pracę dyplomową oceniać będziemy pod względem sposobu rozwiązania problemu, przydatności praktycznej, powiązania z aktualnymi problemami gospodarki kraju, regionu lub uczelni, stopnia samodzielności autora i oryginalności rozwiązania problemów. Pod uwagę weźmiemy także poziom redakcyjny pracy (jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość itp.), a także prawidłowość doboru źródeł dostępnej literatury.

Konkurs adresowany jest do studentów lub absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich PŚK, którzy obronili pracę w roku akademickim 2020/2021.

Prace zostaną ocenione w 14 różnych obszarach. W tegorocznej edycji konkursu ponownie ocenimy prace z obszaru transport i logistyka.